• ABB - A1N125, TMF, In=100A Formula Kompakt Şalter 36kA

  %62
  805.00 TL + KDV 305.90 TL + KDV
 • ABB - Ekip Multimetre Pano izleme cihazı

  %60
  12,409.00 TL + KDV 4,963.60 TL + KDV
 • ABB - MOC Mekanik çalışma sayacı E1.2

  %60
  524.00 TL + KDV 209.60 TL + KDV
 • ABB - AUP Ekip yardımcı pozisyon kontağı E1.2..E6.2

  %60
  560.00 TL + KDV 224.00 TL + KDV
 • ABB - AUP 5 yardımcı pozisyon kontağı 400 Vac E2.2...E6.2 - sağ set

  %60
  2,840.00 TL + KDV 1,136.00 TL + KDV
 • ABB - AUP 5 yardımcı pozisyon kontağı 400 Vac E2.2...E6.2 - sol set

  %60
  2,840.00 TL + KDV 1,136.00 TL + KDV
 • ABB - AUP 6 yardımcı pozisyon kontağı 400 Vac E1.2

  %60
  2,657.00 TL + KDV 1,062.80 TL + KDV
 • ABB - Yedek Klemens E1.2...E6.2 10pz

  %60
  694.00 TL + KDV 277.60 TL + KDV
 • ABB - YR Uzaktan resetleme bobini 250 Vac/dc E2.2...E6.2

  %60
  1,173.00 TL + KDV 469.20 TL + KDV
 • ABB - YR Uzaktan resetleme bobini 250 Vac/dc E1.2

  %60
  1,003.00 TL + KDV 401.20 TL + KDV
 • ABB - Kapamaya hazır kontak RTC 250 Vac E2.2...E6.2

  %60
  443.00 TL + KDV 177.20 TL + KDV
 • ABB - Kapamaya hazır kontak RTC 250 Vac E1.2

  %60
  443.00 TL + KDV 177.20 TL + KDV
 • ABB - Yardımcı kontak AUX 6A/K 400 Vac E2.2...E6.2

  %60
  1,278.00 TL + KDV 511.20 TL + KDV
 • ABB - YU Düşük Gerilim Bobini E1.2..E6.2 380-400 Vac

  %60
  2,591.00 TL + KDV 1,036.40 TL + KDV
 • ABB - YU Düşük Gerilim Bobini E1.2..E6.2 220-240 Vac/dc

  %60
  1,084.00 TL + KDV 433.60 TL + KDV
 • ABB - YC Kapama Bobini E1.2..E6.2 380-400 Vac

  %60
  1,936.00 TL + KDV 774.40 TL + KDV
 • ABB - YC Kapama Bobini E1.2..E6.2 220-240 Vac/dc

  %60
  1,007.00 TL + KDV 402.80 TL + KDV
 • ABB - YO Açma Bobini E1.2..E6.2 380-400 Vac

  %60
  1,549.00 TL + KDV 619.60 TL + KDV
 • ABB - YO Açma Bobini E1.2..E6.2 220-240 Vac/dc

  %60
  1,007.00 TL + KDV 402.80 TL + KDV
 • ABB - M Motor E2.2...E6.2 220-250 Vac/dc

  %60
  5,181.00 TL + KDV 2,072.40 TL + KDV
 • ABB - M Motor E1.2 220-250 Vac/dc

  %60
  4,281.00 TL + KDV 1,712.40 TL + KDV
 • ABB - E6.2 6300A için veya E6.2X çekmeceli tipler için sabit parça

  %60
  24,172.00 TL + KDV 9,668.80 TL + KDV
 • ABB - E6.2 5000Ae kadar çekmeceli tipler için sabit parça

  %60
  22,979.00 TL + KDV 9,191.60 TL + KDV
 • ABB - E4.2 4000A için veya E4.2V çekmeceli tipler için sabit parça

  %60
  14,027.00 TL + KDV 5,610.80 TL + KDV
 • ABB - E4.2 3200Ae kadar çekmeceli tipler için sabit parça

  %60
  8,479.00 TL + KDV 3,391.60 TL + KDV
 • ABB - E2.2 2500A için çekmeceli tipler için sabit parça

  %60
  8,062.00 TL + KDV 3,224.80 TL + KDV
 • ABB - E2.2 2000Ae kadar çekmeceli tipler için sabit parça

  %60
  5,722.00 TL + KDV 2,288.80 TL + KDV
 • ABB - E1.2 1600Ae kadar çekmeceli tipler için sabit parça

  %60
  4,222.00 TL + KDV 1,688.80 TL + KDV
 • ABB - E6.2V 6300A Ekip Dip LSI 150kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %60
  192,049.00 TL + KDV 76,819.60 TL + KDV
 • ABB - E6.2V 5000A Ekip Dip LSI 150kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %60
  147,119.00 TL + KDV 58,847.60 TL + KDV
 • ABB - E4.2V 4000A Ekip Dip LSI 150kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %60
  106,354.00 TL + KDV 42,541.60 TL + KDV
 • ABB - E6.2V 6300A Ekip Dip LI 150kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %60
  189,176.00 TL + KDV 75,670.40 TL + KDV
 • ABB - E6.2V 5000A Ekip Dip LI 150kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %60
  144,554.00 TL + KDV 57,821.60 TL + KDV
 • ABB - E4.2V 4000A Ekip Dip LI 150kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %60
  104,575.00 TL + KDV 41,830.00 TL + KDV
 • ABB - E6.2H 6300A Ekip Dip LSI 100kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %60
  170,904.00 TL + KDV 68,361.60 TL + KDV
 • ABB - E6.2H 5000A Ekip Dip LSI 100kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %60
  132,273.00 TL + KDV 52,909.20 TL + KDV
 • ABB - E4.2H 4000A Ekip Dip LSI 100kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %60
  83,701.00 TL + KDV 33,480.40 TL + KDV
 • ABB - E4.2H 3200A Ekip Dip LSI 100kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %60
  60,105.00 TL + KDV 24,042.00 TL + KDV
 • ABB - E2.2H 2500A Ekip Dip LSI 100kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %60
  49,022.00 TL + KDV 19,608.80 TL + KDV
 • ABB - E2.2H 2000A Ekip Dip LSI 100kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %60
  40,917.00 TL + KDV 16,366.80 TL + KDV
 • ABB - E2.2H 1600A Ekip Dip LSI 100kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %60
  33,125.00 TL + KDV 13,250.00 TL + KDV
 • ABB - E2.2H 1250A Ekip Dip LSI 100kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %60
  28,758.00 TL + KDV 11,503.20 TL + KDV
 • ABB - E6.2H 6300A Ekip Dip LI 100kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %60
  167,747.00 TL + KDV 67,098.80 TL + KDV
 • ABB - E6.2H 5000A Ekip Dip LI 100kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %60
  125,981.00 TL + KDV 50,392.40 TL + KDV
 • ABB - E4.2H 4000A Ekip Dip LI 100kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %60
  80,926.00 TL + KDV 32,370.40 TL + KDV
 • ABB - E4.2H 3200A Ekip Dip LI 100kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %60
  58,735.00 TL + KDV 23,494.00 TL + KDV
 • ABB - E2.2H 2500A Ekip Dip LI 100kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %60
  47,914.00 TL + KDV 19,165.60 TL + KDV
 • ABB - E2.2H 2000A Ekip Dip LI 100kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %60
  39,600.00 TL + KDV 15,840.00 TL + KDV
 • ABB - E2.2H 1600A Ekip Dip LI 100kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %60
  31,770.00 TL + KDV 12,708.00 TL + KDV
 • ABB - E2.2H 1250A Ekip Dip LI 100kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %60
  27,275.00 TL + KDV 10,910.00 TL + KDV
 • ABB - E4.2S 4000A Ekip Dip LSI 85kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %60
  80,322.00 TL + KDV 32,128.80 TL + KDV
 • ABB - E4.2S 3200A Ekip Dip LSI 85kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %60
  58,902.00 TL + KDV 23,560.80 TL + KDV
 • ABB - E2.2S 2500A Ekip Dip LSI 85kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %60
  48,797.00 TL + KDV 19,518.80 TL + KDV
 • ABB - E2.2S 2000A Ekip Dip LSI 85kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %60
  40,582.00 TL + KDV 16,232.80 TL + KDV
 • ABB - E4.2S 4000A Ekip Dip LI 85kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %60
  79,102.00 TL + KDV 31,640.80 TL + KDV
 • ABB - E4.2S 3200A Ekip Dip LI 85kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %60
  58,283.00 TL + KDV 23,313.20 TL + KDV
 • ABB - E2.2S 2500A Ekip Dip LI 85kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %60
  47,374.00 TL + KDV 18,949.60 TL + KDV
 • ABB - E2.2S 2000A Ekip Dip LI 85kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %60
  39,180.00 TL + KDV 15,672.00 TL + KDV
 • ABB - E4.2N 4000A Ekip Dip LSI 66kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %60
  73,717.00 TL + KDV 29,486.80 TL + KDV
 • ABB - E4.2N 3200A Ekip Dip LSI 66kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %60
  53,659.00 TL + KDV 21,463.60 TL + KDV
 • ABB - E2.2N 2500A Ekip Dip LSI 66kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %60
  44,244.00 TL + KDV 17,697.60 TL + KDV
 • ABB - E2.2N 2000A Ekip Dip LSI 66kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %60
  38,091.00 TL + KDV 15,236.40 TL + KDV
 • ABB - E2.2N 1600A Ekip Dip LSI 66kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %60
  31,088.00 TL + KDV 12,435.20 TL + KDV
 • ABB - E2.2N 1250A Ekip Dip LSI 66kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %60
  27,023.00 TL + KDV 10,809.20 TL + KDV
 • ABB - E1.2N 1000A Ekip Dip LSI 66kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %60
  26,376.00 TL + KDV 10,550.40 TL + KDV
 • ABB - E1.2N 800A Ekip Dip LSI 66kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %60
  25,529.00 TL + KDV 10,211.60 TL + KDV
 • ABB - E1.2N 630A Ekip Dip LSI 66kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %60
  23,300.00 TL + KDV 9,320.00 TL + KDV
 • ABB - E4.2N 4000A Ekip Dip LI 66kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %60
  72,037.00 TL + KDV 28,814.80 TL + KDV
 • ABB - E4.2N 3200A Ekip Dip LI 66kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %60
  52,142.00 TL + KDV 20,856.80 TL + KDV
 • ABB - E2.2N 2500A Ekip Dip LI 66kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %60
  42,643.00 TL + KDV 17,057.20 TL + KDV
 • ABB - E2.2N 2000A Ekip Dip LI 66kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %60
  36,357.00 TL + KDV 14,542.80 TL + KDV
 • ABB - E2.2N 1600A Ekip Dip LI 66kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %60
  29,380.00 TL + KDV 11,752.00 TL + KDV
 • ABB - E2.2N 1250A Ekip Dip LI 66kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %60
  25,512.00 TL + KDV 10,204.80 TL + KDV
 • ABB - E1.2N 1000A Ekip Dip LI 66kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %60
  24,576.00 TL + KDV 9,830.40 TL + KDV
 • ABB - E1.2N 800A Ekip Dip LI 66kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %60
  23,922.00 TL + KDV 9,568.80 TL + KDV
 • ABB - E1.2N 630A Ekip Dip LI 66kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %60
  22,444.00 TL + KDV 8,977.60 TL + KDV
 • ABB - E1.2C 1600A Ekip Dip LSI 50kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %60
  29,902.00 TL + KDV 11,960.80 TL + KDV
 • ABB - E1.2C 1250A Ekip Dip LSI 50kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %60
  25,603.00 TL + KDV 10,241.20 TL + KDV
 • ABB - E1.2C 1000A Ekip Dip LSI 50kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %60
  24,754.00 TL + KDV 9,901.60 TL + KDV
 • ABB - E1.2C 800A Ekip Dip LSI 50kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %60
  23,821.00 TL + KDV 9,528.40 TL + KDV
 • ABB - E1.2C 630A Ekip Dip LSI 50kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %60
  21,914.00 TL + KDV 8,765.60 TL + KDV
 • ABB - E1.2C 1600A Ekip Dip LI 50kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %60
  28,516.00 TL + KDV 11,406.40 TL + KDV
 • ABB - E1.2C 1250A Ekip Dip LI 50kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %60
  24,065.00 TL + KDV 9,626.00 TL + KDV
 • ABB - E1.2C 1000A Ekip Dip LI 50kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %60
  23,244.00 TL + KDV 9,297.60 TL + KDV
 • ABB - E1.2C 800A Ekip Dip LI 50kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %60
  22,651.00 TL + KDV 9,060.40 TL + KDV
 • ABB - E1.2C 630A Ekip Dip LI 50kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %60
  21,205.00 TL + KDV 8,482.00 TL + KDV
 • ABB - E2.2B 2000A Ekip Dip LSI 42kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %60
  37,530.00 TL + KDV 15,012.00 TL + KDV
 • ABB - E2.2B 1600A Ekip Dip LSI 42kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %60
  30,360.00 TL + KDV 12,144.00 TL + KDV
 • ABB - E1.2B 1600A Ekip Dip LSI 42kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %60
  28,951.00 TL + KDV 11,580.40 TL + KDV
 • ABB - E1.2B 1250A Ekip Dip LSI 42kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %60
  24,793.00 TL + KDV 9,917.20 TL + KDV
 • ABB - E1.2B 1000A Ekip Dip LSI 42kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %60
  23,412.00 TL + KDV 9,364.80 TL + KDV
 • ABB - E1.2B 800A Ekip Dip LSI 42kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %60
  22,418.00 TL + KDV 8,967.20 TL + KDV
 • ABB - E1.2B 630A Ekip Dip LSI 42kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %60
  21,654.00 TL + KDV 8,661.60 TL + KDV
 • ABB - E2.2B 2000A Ekip Dip LI 42kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %60
  36,051.00 TL + KDV 14,420.40 TL + KDV
 • ABB - E2.2B 1600A Ekip Dip LI 42kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %60
  28,263.00 TL + KDV 11,305.20 TL + KDV
 • ABB - E1.2B 1600A Ekip Dip LI 42kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %60
  27,492.00 TL + KDV 10,996.80 TL + KDV
 • ABB - E1.2B 1250A Ekip Dip LI 42kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %60
  23,319.00 TL + KDV 9,327.60 TL + KDV
 • ABB - E1.2B 1000A Ekip Dip LI 42kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %60
  22,323.00 TL + KDV 8,929.20 TL + KDV
 • ABB - E1.2B 800A Ekip Dip LI 42kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %60
  21,384.00 TL + KDV 8,553.60 TL + KDV
 • ABB - E1.2B 630A Ekip Dip LI 42kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %60
  20,449.00 TL + KDV 8,179.60 TL + KDV
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır