• ABB - A1N125, TMF, In=100A Formula Kompakt Şalter 36kA

  %50
  934.00 TL + KDV 467.00 TL + KDV
 • ABB - Ekip Multimetre Pano izleme cihazı

  %50
  12,409.00 TL + KDV 6,204.50 TL + KDV
 • ABB - MOC Mekanik çalışma sayacı E1.2

  %50
  524.00 TL + KDV 262.00 TL + KDV
 • ABB - AUP Ekip yardımcı pozisyon kontağı E1.2..E6.2

  %50
  560.00 TL + KDV 280.00 TL + KDV
 • ABB - AUP 5 yardımcı pozisyon kontağı 400 Vac E2.2...E6.2 - sağ set

  %50
  2,840.00 TL + KDV 1,420.00 TL + KDV
 • ABB - AUP 5 yardımcı pozisyon kontağı 400 Vac E2.2...E6.2 - sol set

  %50
  2,840.00 TL + KDV 1,420.00 TL + KDV
 • ABB - AUP 6 yardımcı pozisyon kontağı 400 Vac E1.2

  %50
  2,657.00 TL + KDV 1,328.50 TL + KDV
 • ABB - Yedek Klemens E1.2...E6.2 10pz

  %50
  694.00 TL + KDV 347.00 TL + KDV
 • ABB - YR Uzaktan resetleme bobini 250 Vac/dc E2.2...E6.2

  %50
  1,173.00 TL + KDV 586.50 TL + KDV
 • ABB - YR Uzaktan resetleme bobini 250 Vac/dc E1.2

  %50
  1,003.00 TL + KDV 501.50 TL + KDV
 • ABB - Kapamaya hazır kontak RTC 250 Vac E2.2...E6.2

  %50
  443.00 TL + KDV 221.50 TL + KDV
 • ABB - Kapamaya hazır kontak RTC 250 Vac E1.2

  %50
  443.00 TL + KDV 221.50 TL + KDV
 • ABB - Yardımcı kontak AUX 6A/K 400 Vac E2.2...E6.2

  %50
  1,278.00 TL + KDV 639.00 TL + KDV
 • ABB - YU Düşük Gerilim Bobini E1.2..E6.2 380-400 Vac

  %50
  2,591.00 TL + KDV 1,295.50 TL + KDV
 • ABB - YU Düşük Gerilim Bobini E1.2..E6.2 220-240 Vac/dc

  %50
  1,084.00 TL + KDV 542.00 TL + KDV
 • ABB - YC Kapama Bobini E1.2..E6.2 380-400 Vac

  %50
  1,936.00 TL + KDV 968.00 TL + KDV
 • ABB - YC Kapama Bobini E1.2..E6.2 220-240 Vac/dc

  %50
  1,007.00 TL + KDV 503.50 TL + KDV
 • ABB - YO Açma Bobini E1.2..E6.2 380-400 Vac

  %50
  1,549.00 TL + KDV 774.50 TL + KDV
 • ABB - YO Açma Bobini E1.2..E6.2 220-240 Vac/dc

  %50
  1,007.00 TL + KDV 503.50 TL + KDV
 • ABB - M Motor E2.2...E6.2 220-250 Vac/dc

  %50
  5,181.00 TL + KDV 2,590.50 TL + KDV
 • ABB - M Motor E1.2 220-250 Vac/dc

  %50
  4,281.00 TL + KDV 2,140.50 TL + KDV
 • ABB - E6.2 6300A için veya E6.2X çekmeceli tipler için sabit parça

  %50
  24,172.00 TL + KDV 12,086.00 TL + KDV
 • ABB - E6.2 5000Ae kadar çekmeceli tipler için sabit parça

  %50
  22,979.00 TL + KDV 11,489.50 TL + KDV
 • ABB - E4.2 4000A için veya E4.2V çekmeceli tipler için sabit parça

  %50
  14,027.00 TL + KDV 7,013.50 TL + KDV
 • ABB - E4.2 3200Ae kadar çekmeceli tipler için sabit parça

  %50
  8,479.00 TL + KDV 4,239.50 TL + KDV
 • ABB - E2.2 2500A için çekmeceli tipler için sabit parça

  %50
  8,062.00 TL + KDV 4,031.00 TL + KDV
 • ABB - E2.2 2000Ae kadar çekmeceli tipler için sabit parça

  %50
  5,722.00 TL + KDV 2,861.00 TL + KDV
 • ABB - E1.2 1600Ae kadar çekmeceli tipler için sabit parça

  %50
  4,222.00 TL + KDV 2,111.00 TL + KDV
 • ABB - E6.2V 6300A Ekip Dip LSI 150kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %50
  192,049.00 TL + KDV 96,024.50 TL + KDV
 • ABB - E6.2V 5000A Ekip Dip LSI 150kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %50
  147,119.00 TL + KDV 73,559.50 TL + KDV
 • ABB - E4.2V 4000A Ekip Dip LSI 150kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %50
  106,354.00 TL + KDV 53,177.00 TL + KDV
 • ABB - E6.2V 6300A Ekip Dip LI 150kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %50
  189,176.00 TL + KDV 94,588.00 TL + KDV
 • ABB - E6.2V 5000A Ekip Dip LI 150kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %50
  144,554.00 TL + KDV 72,277.00 TL + KDV
 • ABB - E4.2V 4000A Ekip Dip LI 150kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %50
  104,575.00 TL + KDV 52,287.50 TL + KDV
 • ABB - E6.2H 6300A Ekip Dip LSI 100kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %50
  170,904.00 TL + KDV 85,452.00 TL + KDV
 • ABB - E6.2H 5000A Ekip Dip LSI 100kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %50
  132,273.00 TL + KDV 66,136.50 TL + KDV
 • ABB - E4.2H 4000A Ekip Dip LSI 100kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %50
  83,701.00 TL + KDV 41,850.50 TL + KDV
 • ABB - E4.2H 3200A Ekip Dip LSI 100kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %50
  60,105.00 TL + KDV 30,052.50 TL + KDV
 • ABB - E2.2H 2500A Ekip Dip LSI 100kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %50
  49,022.00 TL + KDV 24,511.00 TL + KDV
 • ABB - E2.2H 2000A Ekip Dip LSI 100kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %50
  40,917.00 TL + KDV 20,458.50 TL + KDV
 • ABB - E2.2H 1600A Ekip Dip LSI 100kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %50
  33,125.00 TL + KDV 16,562.50 TL + KDV
 • ABB - E2.2H 1250A Ekip Dip LSI 100kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %50
  28,758.00 TL + KDV 14,379.00 TL + KDV
 • ABB - E6.2H 6300A Ekip Dip LI 100kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %50
  167,747.00 TL + KDV 83,873.50 TL + KDV
 • ABB - E6.2H 5000A Ekip Dip LI 100kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %50
  125,981.00 TL + KDV 62,990.50 TL + KDV
 • ABB - E4.2H 4000A Ekip Dip LI 100kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %50
  80,926.00 TL + KDV 40,463.00 TL + KDV
 • ABB - E4.2H 3200A Ekip Dip LI 100kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %50
  58,735.00 TL + KDV 29,367.50 TL + KDV
 • ABB - E2.2H 2500A Ekip Dip LI 100kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %50
  47,914.00 TL + KDV 23,957.00 TL + KDV
 • ABB - E2.2H 2000A Ekip Dip LI 100kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %50
  39,600.00 TL + KDV 19,800.00 TL + KDV
 • ABB - E2.2H 1600A Ekip Dip LI 100kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %50
  31,770.00 TL + KDV 15,885.00 TL + KDV
 • ABB - E2.2H 1250A Ekip Dip LI 100kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %50
  27,275.00 TL + KDV 13,637.50 TL + KDV
 • ABB - E4.2S 4000A Ekip Dip LSI 85kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %50
  80,322.00 TL + KDV 40,161.00 TL + KDV
 • ABB - E4.2S 3200A Ekip Dip LSI 85kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %50
  58,902.00 TL + KDV 29,451.00 TL + KDV
 • ABB - E2.2S 2500A Ekip Dip LSI 85kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %50
  48,797.00 TL + KDV 24,398.50 TL + KDV
 • ABB - E2.2S 2000A Ekip Dip LSI 85kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %50
  40,582.00 TL + KDV 20,291.00 TL + KDV
 • ABB - E4.2S 4000A Ekip Dip LI 85kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %50
  79,102.00 TL + KDV 39,551.00 TL + KDV
 • ABB - E4.2S 3200A Ekip Dip LI 85kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %50
  58,283.00 TL + KDV 29,141.50 TL + KDV
 • ABB - E2.2S 2500A Ekip Dip LI 85kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %50
  47,374.00 TL + KDV 23,687.00 TL + KDV
 • ABB - E2.2S 2000A Ekip Dip LI 85kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %50
  39,180.00 TL + KDV 19,590.00 TL + KDV
 • ABB - E4.2N 4000A Ekip Dip LSI 66kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %50
  73,717.00 TL + KDV 36,858.50 TL + KDV
 • ABB - E4.2N 3200A Ekip Dip LSI 66kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %50
  53,659.00 TL + KDV 26,829.50 TL + KDV
 • ABB - E2.2N 2500A Ekip Dip LSI 66kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %50
  44,244.00 TL + KDV 22,122.00 TL + KDV
 • ABB - E2.2N 2000A Ekip Dip LSI 66kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %50
  38,091.00 TL + KDV 19,045.50 TL + KDV
 • ABB - E2.2N 1600A Ekip Dip LSI 66kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %50
  31,088.00 TL + KDV 15,544.00 TL + KDV
 • ABB - E2.2N 1250A Ekip Dip LSI 66kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %50
  27,023.00 TL + KDV 13,511.50 TL + KDV
 • ABB - E1.2N 1000A Ekip Dip LSI 66kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %50
  26,376.00 TL + KDV 13,188.00 TL + KDV
 • ABB - E1.2N 800A Ekip Dip LSI 66kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %50
  25,529.00 TL + KDV 12,764.50 TL + KDV
 • ABB - E1.2N 630A Ekip Dip LSI 66kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %50
  23,300.00 TL + KDV 11,650.00 TL + KDV
 • ABB - E4.2N 4000A Ekip Dip LI 66kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %50
  72,037.00 TL + KDV 36,018.50 TL + KDV
 • ABB - E4.2N 3200A Ekip Dip LI 66kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %50
  52,142.00 TL + KDV 26,071.00 TL + KDV
 • ABB - E2.2N 2500A Ekip Dip LI 66kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %50
  42,643.00 TL + KDV 21,321.50 TL + KDV
 • ABB - E2.2N 2000A Ekip Dip LI 66kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %50
  36,357.00 TL + KDV 18,178.50 TL + KDV
 • ABB - E2.2N 1600A Ekip Dip LI 66kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %50
  29,380.00 TL + KDV 14,690.00 TL + KDV
 • ABB - E2.2N 1250A Ekip Dip LI 66kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %50
  25,512.00 TL + KDV 12,756.00 TL + KDV
 • ABB - E1.2N 1000A Ekip Dip LI 66kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %50
  24,576.00 TL + KDV 12,288.00 TL + KDV
 • ABB - E1.2N 800A Ekip Dip LI 66kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %50
  23,922.00 TL + KDV 11,961.00 TL + KDV
 • ABB - E1.2N 630A Ekip Dip LI 66kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %50
  22,444.00 TL + KDV 11,222.00 TL + KDV
 • ABB - E1.2C 1600A Ekip Dip LSI 50kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %50
  29,902.00 TL + KDV 14,951.00 TL + KDV
 • ABB - E1.2C 1250A Ekip Dip LSI 50kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %50
  25,603.00 TL + KDV 12,801.50 TL + KDV
 • ABB - E1.2C 1000A Ekip Dip LSI 50kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %50
  24,754.00 TL + KDV 12,377.00 TL + KDV
 • ABB - E1.2C 800A Ekip Dip LSI 50kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %50
  23,821.00 TL + KDV 11,910.50 TL + KDV
 • ABB - E1.2C 630A Ekip Dip LSI 50kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %50
  21,914.00 TL + KDV 10,957.00 TL + KDV
 • ABB - E1.2C 1600A Ekip Dip LI 50kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %50
  28,516.00 TL + KDV 14,258.00 TL + KDV
 • ABB - E1.2C 1250A Ekip Dip LI 50kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %50
  24,065.00 TL + KDV 12,032.50 TL + KDV
 • ABB - E1.2C 1000A Ekip Dip LI 50kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %50
  23,244.00 TL + KDV 11,622.00 TL + KDV
 • ABB - E1.2C 800A Ekip Dip LI 50kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %50
  22,651.00 TL + KDV 11,325.50 TL + KDV
 • ABB - E1.2C 630A Ekip Dip LI 50kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %50
  21,205.00 TL + KDV 10,602.50 TL + KDV
 • ABB - E2.2B 2000A Ekip Dip LSI 42kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %50
  37,530.00 TL + KDV 18,765.00 TL + KDV
 • ABB - E2.2B 1600A Ekip Dip LSI 42kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %50
  30,360.00 TL + KDV 15,180.00 TL + KDV
 • ABB - E1.2B 1600A Ekip Dip LSI 42kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %50
  28,951.00 TL + KDV 14,475.50 TL + KDV
 • ABB - E1.2B 1250A Ekip Dip LSI 42kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %50
  24,793.00 TL + KDV 12,396.50 TL + KDV
 • ABB - E1.2B 1000A Ekip Dip LSI 42kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %50
  23,412.00 TL + KDV 11,706.00 TL + KDV
 • ABB - E1.2B 800A Ekip Dip LSI 42kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %50
  22,418.00 TL + KDV 11,209.00 TL + KDV
 • ABB - E1.2B 630A Ekip Dip LSI 42kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %50
  21,654.00 TL + KDV 10,827.00 TL + KDV
 • ABB - E2.2B 2000A Ekip Dip LI 42kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %50
  36,051.00 TL + KDV 18,025.50 TL + KDV
 • ABB - E2.2B 1600A Ekip Dip LI 42kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %50
  28,263.00 TL + KDV 14,131.50 TL + KDV
 • ABB - E1.2B 1600A Ekip Dip LI 42kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %50
  27,492.00 TL + KDV 13,746.00 TL + KDV
 • ABB - E1.2B 1250A Ekip Dip LI 42kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %50
  23,319.00 TL + KDV 11,659.50 TL + KDV
 • ABB - E1.2B 1000A Ekip Dip LI 42kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %50
  22,323.00 TL + KDV 11,161.50 TL + KDV
 • ABB - E1.2B 800A Ekip Dip LI 42kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %50
  21,384.00 TL + KDV 10,692.00 TL + KDV
 • ABB - E1.2B 630A Ekip Dip LI 42kA Açık Tip Çekmeceli Emax 2 Devre Kesici

  %50
  20,449.00 TL + KDV 10,224.50 TL + KDV
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır