Kablo

 1. Kutup Sayısı
  Ürün Tipi
  Ürün Rengi
  Kesit
  Markalar
  Stok Durumu
 • REÇBER - PVC Yangın Alarm Kablosu 1x2x0,80mm+0,40mm J-Y(St)Y…Lg (100mt)

  %50
  3.13 TL + KDV 1.57 TL + KDV
 • REÇBER - PVC Yangın Alarm Kablosu 1x2x0,80mm+0,40mm J-Y(St)Y…Lg (500mt)

  %50
  3.13 TL + KDV 1.57 TL + KDV
 • REÇBER - H.F. Yangın Alarm Kablosu 1x2x0,80mm+0,80mm J-H(St)H…Lg Halogen Free 100mt

  %50
  4.51 TL + KDV 2.25 TL + KDV
 • REÇBER - H.F. Yangın Alarm Kablosu 2x2x0,80mm+0,80mm J-H(St)H…Lg Halogen Free 100mt

  %50
  6.89 TL + KDV 3.45 TL + KDV
 • REÇBER - PVC Yangın Alarm Kablosu 1x2x0,80mm+0,80mm J-Y(St)Y…Lg (100mt)

  %50
  4.05 TL + KDV 2.03 TL + KDV
 • REÇBER - PVC Yangın Alarm Kablosu 1x2x0,80mm+0,80mm J-Y(St)Y…Lg (500mt)

  %50
  4.05 TL + KDV 2.03 TL + KDV
 • REÇBER - H.F. Yangın Alarm Kablosu 1x2x0,80mm+0,80mm J-H(St)H…Lg Halogen Free 500mt

  %50
  4.51 TL + KDV 2.25 TL + KDV
 • REÇBER - H.F. Yangın Alarm Kablosu 2x2x0,80mm+0,80mm J-H(St)H…Lg Halogen Free 500mt

  %50
  6.89 TL + KDV 3.45 TL + KDV
 • REÇBER - PVC Yangın Alarm Kablosu 2x2x0,80mm+0,40mm J-Y(St)Y…Lg (100mt)

  %50
  5.45 TL + KDV 2.73 TL + KDV
 • REÇBER - PVC Yangın Alarm Kablosu 2x2x0,80mm+0,40mm J-Y(St)Y…Lg (500mt)

  %50
  5.45 TL + KDV 2.73 TL + KDV
 • ÖZNUR - 1,5 mm Siyah NYA Kablo (H07V-U) PVC İzoleli Tek damarlı Tek Telli 450/750 V

  %35
  1.54 TL + KDV 1.00 TL + KDV
 • ÖZNUR - 1,5 mm Sarı Yeşil NYA Kablo (H07V-U) PVC İzoleli Tek damarlı Tek Telli 450/750 V

  %35
  1.54 TL + KDV 1.00 TL + KDV
 • ÖZNUR - 4 mm Siyah NYA Kablo (H07V-U) PVC İzoleli Tek damarlı Tek Telli 450/750 V

  %35
  3.97 TL + KDV 2.58 TL + KDV
 • ÖZNUR - 4 mm Kahve NYA Kablo (H07V-U) PVC İzoleli Tek damarlı Tek Telli 450/750 V

  %35
  3.97 TL + KDV 2.58 TL + KDV
 • ÖZNUR - 4 mm Kırmızı NYA Kablo (H07V-U) PVC İzoleli Tek damarlı Tek Telli 450/750 V

  %35
  3.97 TL + KDV 2.58 TL + KDV
 • ÖZNUR - 4 mm Mavi NYA Kablo (H07V-U) PVC İzoleli Tek damarlı Tek Telli 450/750 V

  %35
  3.97 TL + KDV 2.58 TL + KDV
 • ÖZNUR - 4 mm Sarı Yeşil NYA Kablo (H07V-U) PVC İzoleli Tek damarlı Tek Telli 450/750 V

  %35
  3.97 TL + KDV 2.58 TL + KDV
 • ÖZNUR - 6 mm Kahve NYA Kablo (H07V-U) PVC İzoleli Tek damarlı Tek Telli 450/750 V

  %35
  5.87 TL + KDV 3.81 TL + KDV
 • ÖZNUR - 6 mm Kırmızı NYA Kablo (H07V-U) PVC İzoleli Tek damarlı Tek Telli 450/750 V

  %35
  5.87 TL + KDV 3.81 TL + KDV
 • ÖZNUR - 6 mm Mavi NYA Kablo (H07V-U) PVC İzoleli Tek damarlı Tek Telli 450/750 V

  %35
  5.87 TL + KDV 3.81 TL + KDV
 • ÖZNUR - 6 mm Sarı Yeşil NYA Kablo (H07V-U) PVC İzoleli Tek damarlı Tek Telli 450/750 V

  %35
  5.87 TL + KDV 3.81 TL + KDV
 • ÇETSAN - CAT6 Utp Data Kablo

  %30
  1.40 TL + KDV 0.98 TL + KDV
 • AUDİO - DT 8 Kablo

  4.38 TL + KDV
 • NE-AD - Cat 6 Ethernet Kablosu (Patch Kablo) 1mt

  %40
  17.00 TL + KDV 10.20 TL + KDV
 • NE-AD - Cat 6 Ethernet Kablosu (Patch Kablo) 2mt

  %40
  19.00 TL + KDV 11.40 TL + KDV
 • NE-AD - Cat 6 EthernetKablosu (Patch Kablo) 3mt

  %40
  24.00 TL + KDV 14.40 TL + KDV
 • NE-AD - Cat 6 Ethernet Kablosu (Patch Kablo) 5mt

  %40
  30.00 TL + KDV 18.00 TL + KDV
 • NE-AD - Cat 6 Ethernet Kablosu (Patch Kablo) 10mt

  %40
  55.00 TL + KDV 33.00 TL + KDV
 • NE-AD - Cat 6 Ethernet Kablosu (Patch Kablo) 15mt

  %40
  79.00 TL + KDV 47.40 TL + KDV
 • NE-AD - Cat 6 Ethernet Kablosu (Patch Kablo) 20mt

  %40
  100.00 TL + KDV 60.00 TL + KDV
 • ÖZNUR - 2X0,75 mm TTR Kablo (NYMHY) PVC İzoleli Çok damarlı İnce Çok Telli 300/500 V Siyah Kangal

  %35
  2.54 TL + KDV 1.65 TL + KDV
 • ÖZNUR - 2X1 mm TTR Kablo (NYMHY) PVC İzoleli Çok damarlı İnce Çok Telli 300/500 V Siyah Kangal

  %35
  3.19 TL + KDV 2.08 TL + KDV
 • ÖZNUR - 2x1.5 mm TTR Kablo (NYMHY) PVC İzoleli Çok damarlı İnce Çok Telli 300/500 V Siyah Kangal

  %35
  4.37 TL + KDV 2.84 TL + KDV
 • ÖZNUR - 2x2.5 mm TTR Kablo (NYMHY) PVC İzoleli Çok damarlı İnce Çok Telli 300/500 V Siyah Kangal

  %35
  6.66 TL + KDV 4.33 TL + KDV
 • ÖZNUR - 3x0.75 mm TTR Kablo (NYMHY) PVC İzoleli Çok damarlı İnce Çok Telli 300/500 V Siyah Kangal

  %35
  3.48 TL + KDV 2.26 TL + KDV
 • ÖZNUR - 3x1 mm TTR Kablo (NYMHY) PVC İzoleli Çok damarlı İnce Çok Telli 300/500 V Siyah Kangal

  %35
  4.30 TL + KDV 2.80 TL + KDV
 • ÖZNUR - 3x1.5 mm TTR Kablo (NYMHY) PVC İzoleli Çok damarlı İnce Çok Telli 300/500 V Siyah Kangal

  %35
  5.94 TL + KDV 3.86 TL + KDV
 • ÖZNUR - 3x2.5 mm TTR Kablo (NYMHY) PVC İzoleli Çok damarlı İnce Çok Telli 300/500 V Siyah Kangal

  %35
  9.36 TL + KDV 6.08 TL + KDV
 • ÖZNUR - 4x0.75 mm TTR Kablo (NYMHY) PVC İzoleli Çok damarlı İnce Çok Telli 300/500 V Siyah Kangal

  %35
  4.42 TL + KDV 2.87 TL + KDV
 • ÖZNUR - 4x1 mm TTR Kablo (NYMHY) PVC İzoleli Çok damarlı İnce Çok Telli 300/500 V Siyah Kangal

  %35
  5.62 TL + KDV 3.65 TL + KDV
 • ÖZNUR - 4x1.5 mm TTR Kablo (NYMHY) PVC İzoleli Çok damarlı İnce Çok Telli 300/500 V Siyah Kangal

  %35
  7.70 TL + KDV 5.01 TL + KDV
 • ÖZNUR - 4x2.5 mm TTR Kablo (NYMHY) PVC İzoleli Çok damarlı İnce Çok Telli 300/500 V Siyah Kangal

  %35
  12.15 TL + KDV 7.90 TL + KDV
 • ÖZNUR - 4x4 mm TTR Kablo (NYMHY) PVC İzoleli Çok damarlı İnce Çok Telli 300/500 V Siyah Kangal

  %35
  18.67 TL + KDV 12.14 TL + KDV
 • ÖZNUR - 4x6* mm TTR Kablo (NYMHY) PVC İzoleli Çok damarlı İnce Çok Telli 300/500 V Siyah Kangal

  %35
  27.20 TL + KDV 17.68 TL + KDV
 • ÖZNUR - 5x1.5 mm TTR Kablo (NYMHY) PVC İzoleli Çok damarlı İnce Çok Telli 300/500 V Siyah Kangal

  %35
  10.31 TL + KDV 6.70 TL + KDV
 • ÖZNUR - 5x2.5 mm TTR Kablo (NYMHY) PVC İzoleli Çok damarlı İnce Çok Telli 300/500 V Siyah Kangal

  %35
  16.40 TL + KDV 10.66 TL + KDV
 • ÖZNUR - 5x4 mm TTR Kablo (NYMHY) PVC İzoleli Çok damarlı İnce Çok Telli 300/500 V Siyah Kangal

  %35
  25.85 TL + KDV 16.81 TL + KDV
 • ÖZNUR - 5x6* mm TTR Kablo (NYMHY) PVC İzoleli Çok damarlı İnce Çok Telli 300/500 V Siyah Kangal

  %35
  36.40 TL + KDV 23.66 TL + KDV
 • ÖZNUR - 0,75 mm Siyah NYAF Kablo (H05V-K) PVC İzoleli Tek damarlı İnce Çok Telli 300/500 V

  %35
  0.91 TL + KDV 0.59 TL + KDV
 • ÖZNUR - 0,75 mm Kahve NYAF Kablo (H05V-K) PVC İzoleli Tek damarlı İnce Çok Telli 300/500 V

  %35
  0.91 TL + KDV 0.59 TL + KDV
 • ÖZNUR - 0,75 mm Kırmızı NYAF Kablo (H05V-K) PVC İzoleli Tek damarlı İnce Çok Telli 300/500 V

  %35
  0.91 TL + KDV 0.59 TL + KDV
 • ÖZNUR - 0,75 mm Mavi NYAF Kablo (H05V-K) PVC İzoleli Tek damarlı İnce Çok Telli 300/500 V

  %35
  0.91 TL + KDV 0.59 TL + KDV
 • ÖZNUR - 0,75 mm Sarı Yeşil NYAF Kablo (H05V-K) PVC İzoleli Tek damarlı İnce Çok Telli 300/500 V

  %35
  0.91 TL + KDV 0.59 TL + KDV
 • ÖZNUR - 1 mm Siyah NYAF Kablo (H05V-K) PVC İzoleli Tek damarlı İnce Çok Telli 300/500 V

  %35
  1.16 TL + KDV 0.75 TL + KDV
 • ÖZNUR - 1 mm Kahve NYAF Kablo (H05V-K) PVC İzoleli Tek damarlı İnce Çok Telli 300/500 V

  %35
  1.16 TL + KDV 0.75 TL + KDV
 • ÖZNUR - 1 mm Kırmızı NYAF Kablo (H05V-K) PVC İzoleli Tek damarlı İnce Çok Telli 300/500 V

  %35
  1.16 TL + KDV 0.75 TL + KDV
 • ÖZNUR - 1 mm Mavi NYAF Kablo (H05V-K) PVC İzoleli Tek damarlı İnce Çok Telli 300/500 V

  %35
  1.16 TL + KDV 0.75 TL + KDV
 • ÖZNUR - 1 mm Sarı Yeşil NYAF Kablo (H05V-K) PVC İzoleli Tek damarlı İnce Çok Telli 300/500 V

  %35
  1.16 TL + KDV 0.75 TL + KDV
 • ÖZNUR - 1,5 mm Siyah NYAF Kablo (H07V-K) PVC İzoleli Tek damarlı İnce Çok Telli 450/750 V

  %35
  1.57 TL + KDV 1.02 TL + KDV
 • ÖZNUR - 1,5 mm Kahve NYAF Kablo (H07V-K) PVC İzoleli Tek damarlı İnce Çok Telli 450/750 V

  %35
  1.57 TL + KDV 1.02 TL + KDV
 • ÖZNUR - 1,5 mm Kırmızı NYAF Kablo (H07V-K) PVC İzoleli Tek damarlı İnce Çok Telli 450/750 V

  %35
  1.57 TL + KDV 1.02 TL + KDV
 • ÖZNUR - 1,5 mm Mavi NYAF Kablo (H07V-K) PVC İzoleli Tek damarlı İnce Çok Telli 450/750 V

  %35
  1.57 TL + KDV 1.02 TL + KDV
 • ÖZNUR - 1,5 mm Sarı Yeşil NYAF Kablo (H07V-K) PVC İzoleli Tek damarlı İnce Çok Telli 450/750 V

  %35
  1.57 TL + KDV 1.02 TL + KDV
 • ÖZNUR - 2,5 mm Siyah NYAF Kablo (H07V-K) PVC İzoleli Tek damarlı İnce Çok Telli 450/750 V

  %35
  2.54 TL + KDV 1.65 TL + KDV
 • ÖZNUR - 2,5 mm Kahve NYAF Kablo (H07V-K) PVC İzoleli Tek damarlı İnce Çok Telli 450/750 V

  %35
  2.54 TL + KDV 1.65 TL + KDV
 • ÖZNUR - 2,5 mm Kırmızı NYAF Kablo (H07V-K) PVC İzoleli Tek damarlı İnce Çok Telli 450/750 V

  %35
  2.54 TL + KDV 1.65 TL + KDV
 • ÖZNUR - 2,5 mm Mavi NYAF Kablo (H07V-K) PVC İzoleli Tek damarlı İnce Çok Telli 450/750 V

  %35
  2.54 TL + KDV 1.65 TL + KDV
 • ÖZNUR - 2,5 mm Sarı Yeşil NYAF Kablo (H07V-K) PVC İzoleli Tek damarlı İnce Çok Telli 450/750 V

  %35
  2.54 TL + KDV 1.65 TL + KDV
 • ÖZNUR - 4 mm Siyah NYAF Kablo (H07V-K) PVC İzoleli Tek damarlı İnce Çok Telli 450/750 V

  %35
  4.07 TL + KDV 2.64 TL + KDV
 • ÖZNUR - 4 mm Kahve NYAF Kablo (H07V-K) PVC İzoleli Tek damarlı İnce Çok Telli 450/750 V

  %35
  4.07 TL + KDV 2.64 TL + KDV
 • ÖZNUR - 4 mm Kırmızı NYAF Kablo (H07V-K) PVC İzoleli Tek damarlı İnce Çok Telli 450/750 V

  %35
  4.07 TL + KDV 2.64 TL + KDV
 • ÖZNUR - 4 mm Mavi NYAF Kablo (H07V-K) PVC İzoleli Tek damarlı İnce Çok Telli 450/750 V

  %35
  4.07 TL + KDV 2.64 TL + KDV
 • ÖZNUR - 4 mm Sarı Yeşil NYAF Kablo (H07V-K) PVC İzoleli Tek damarlı İnce Çok Telli 450/750 V

  %35
  4.07 TL + KDV 2.64 TL + KDV
 • ÖZNUR - 6 mm Siyah NYAF Kablo (H07V-K) PVC İzoleli Tek damarlı İnce Çok Telli 450/750 V

  %35
  6.10 TL + KDV 3.97 TL + KDV
 • ÖZNUR - 6 mm Kahve NYAF Kablo (H07V-K) PVC İzoleli Tek damarlı İnce Çok Telli 450/750 V

  %35
  6.10 TL + KDV 3.97 TL + KDV
 • ÖZNUR - 6 mm Kırmızı NYAF Kablo (H07V-K) PVC İzoleli Tek damarlı İnce Çok Telli 450/750 V

  %35
  6.10 TL + KDV 3.97 TL + KDV
 • ÖZNUR - 6 mm Mavi NYAF Kablo (H07V-K) PVC İzoleli Tek damarlı İnce Çok Telli 450/750 V

  %35
  6.10 TL + KDV 3.97 TL + KDV
 • ÖZNUR - 6 mm Sarı Yeşil NYAF Kablo (H07V-K) PVC İzoleli Tek damarlı İnce Çok Telli 450/750 V

  %35
  6.10 TL + KDV 3.97 TL + KDV
 • ÖZNUR - 10 mm Siyah NYAF Kablo (H07V-K) PVC İzoleli Tek damarlı İnce Çok Telli 450/750 V

  %35
  11.18 TL + KDV 7.27 TL + KDV
 • ÖZNUR - 10 mm Kahve NYAF Kablo (H07V-K) PVC İzoleli Tek damarlı İnce Çok Telli 450/750 V

  %35
  11.18 TL + KDV 7.27 TL + KDV
 • ÖZNUR - 10 mm Kırmızı NYAF Kablo (H07V-K) PVC İzoleli Tek damarlı İnce Çok Telli 450/750 V

  %35
  11.18 TL + KDV 7.27 TL + KDV
 • ÖZNUR - 10 mm Mavi NYAF Kablo (H07V-K) PVC İzoleli Tek damarlı İnce Çok Telli 450/750 V

  %35
  11.18 TL + KDV 7.27 TL + KDV
 • ÖZNUR - 10 mm Sarı Yeşil NYAF Kablo (H07V-K) PVC İzoleli Tek damarlı İnce Çok Telli 450/750 V

  %35
  11.18 TL + KDV 7.27 TL + KDV
 • ÖZNUR - 6 mm Sarı Yeşil NYA Kablo (H07V-U) PVC İzoleli Tek damarlı Tek Telli 450/750 V

  %35
  5.87 TL + KDV 3.81 TL + KDV
 • ÖZNUR - 6 mm Mavi NYA Kablo (H07V-U) PVC İzoleli Tek damarlı Tek Telli 450/750 V

  %35
  5.87 TL + KDV 3.81 TL + KDV
 • ÖZNUR - 6 mm Kırmızı NYA Kablo (H07V-U) PVC İzoleli Tek damarlı Tek Telli 450/750 V

  %35
  5.87 TL + KDV 3.81 TL + KDV
 • ÖZNUR - 6 mm Kahve NYA Kablo (H07V-U) PVC İzoleli Tek damarlı Tek Telli 450/750 V

  %35
  5.87 TL + KDV 3.81 TL + KDV
 • ÖZNUR - 6 mm Siyah NYA Kablo (H07V-U) PVC İzoleli Tek damarlı Tek Telli 450/750 V

  %35
  5.87 TL + KDV 3.81 TL + KDV
 • ÖZNUR - 4 mm Sarı Yeşil NYA Kablo (H07V-U) PVC İzoleli Tek damarlı Tek Telli 450/750 V

  %35
  3.97 TL + KDV 2.58 TL + KDV
 • ÖZNUR - 4 mm Mavi NYA Kablo (H07V-U) PVC İzoleli Tek damarlı Tek Telli 450/750 V

  %35
  3.97 TL + KDV 2.58 TL + KDV
 • ÖZNUR - 4 mm Kırmızı NYA Kablo (H07V-U) PVC İzoleli Tek damarlı Tek Telli 450/750 V

  %35
  3.97 TL + KDV 2.58 TL + KDV
 • ÖZNUR - 4 mm Kahve NYA Kablo (H07V-U) PVC İzoleli Tek damarlı Tek Telli 450/750 V

  %35
  3.97 TL + KDV 2.58 TL + KDV
 • ÖZNUR - 4 mm Siyah NYA Kablo (H07V-U) PVC İzoleli Tek damarlı Tek Telli 450/750 V

  %35
  3.97 TL + KDV 2.58 TL + KDV
 • ÖZNUR - 2,5 mm Sarı Yeşil NYA Kablo (H07V-U) PVC İzoleli Tek damarlı Tek Telli 450/750 V

  %35
  2.50 TL + KDV 1.62 TL + KDV
 • ÖZNUR - 2,5 mm Mavi NYA Kablo (H07V-U) PVC İzoleli Tek damarlı Tek Telli 450/750 V

  %35
  2.50 TL + KDV 1.62 TL + KDV
 • ÖZNUR - 2,5 mm Kırmızı NYA Kablo (H07V-U) PVC İzoleli Tek damarlı Tek Telli 450/750 V

  %35
  2.50 TL + KDV 1.62 TL + KDV
 • ÖZNUR - 2,5 mm Kahve NYA Kablo (H07V-U) PVC İzoleli Tek damarlı Tek Telli 450/750 V

  %35
  2.50 TL + KDV 1.62 TL + KDV
 • ÖZNUR - 2,5 mm Siyah NYA Kablo (H07V-U) PVC İzoleli Tek damarlı Tek Telli 450/750 V

  %35
  2.50 TL + KDV 1.62 TL + KDV
 • ÖZNUR - 1,5 mm Sarı Yeşil NYA Kablo (H07V-U) PVC İzoleli Tek damarlı Tek Telli 450/750 V

  %35
  1.54 TL + KDV 1.00 TL + KDV
 • ÖZNUR - 1,5 mm Mavi NYA Kablo (H07V-U) PVC İzoleli Tek damarlı Tek Telli 450/750 V

  %35
  1.54 TL + KDV 1.00 TL + KDV
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır